ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 14.000€

ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ

Αποξήλωση παλαιών σωμάτων θέρμανσης σε όλους τους χώρους και στο μπάνιο
Αποξήλωση ηλεκτρολογικών (πρίζες & διακόπτες) σε όλους τους χώρους
Αποξήλωση παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων (πόρτες & παράθυρα)
Τοποθέτηση μπάζων σε ειδικό κάδο και αποκομιδή αυτού

ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Τοποθέτηση σωμάτων θέρμανσης τύπου Panel με βαρέως τύπου διακόπτες
Τοποθέτηση σώματος πετσετοκρεμάστρας στο μπάνιο με βαρέως τύπου διακόπτη

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

Πλήρης έλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σπιτιού
Τοποθέτηση νέων πριζών και διακοπτών LEGRAND σε όλους τους χώρους

ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ

Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων (πόρτες & παράθυρα) με κουφώματα αλουμινίου EUROPA λευκού χρώματος
Διπλά τζάμια 0,5mm – 0,5mm
Συρόμενα ή ανοιγόμενα φύλλα EUROPA
Παντζούρια από φυλλαράκια αλουμινίου
Παράθυρο μπάνιου συρόμενο ή ανοιγόμενο με ανάκλιση και σίτα EUROPA

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Σπατουλάρισμα & επισκευή αποξηλώσεων
Τρίψιμο & επίστρωση με οικολογικό αστάρι VIVECHROM
Επίστρωση με οικολογικά χρώματα VIVECHROM
Δυνατότητα επιλογής των χρωμάτων