Τα πεδία με αστερίσκο(*) είναι απαραίτηταΕνεργώ για λογαριασμό άλλων

ΌχιΝαι

[group Test]
Τα πεδία με αστερίσκο(*) είναι απαραίτητα


[/group]

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ενδιαφέρομαι για την αγορά των παρακάνω ακίνητων σας και θα ήθελα να μου αποστείλετε τα ακριβείς στίγματα αυτών και τα σχετικά έγγραφα εάν κάποιο από αυτά τα ακίνητα με ενδιαφέρει για να προχωρήσω περαιτέρω στην
ΑγοράΜίσθωσηΣυμφωνώ να καταβάλλω Μεσιτική Αμοιβή για τα παραπάνω Ακίνητα η οποία ανέρχεται στο ποσό των ανεξάρτητα από την τιμή πώλησης.

Οφείλω εξαρχής να σας δηλώσω τα ακίνητα που μου έχουν υποδειχθεί από άλλους μεσίτες ή κατασκευαστές ή εργολάβους ώστε να μην μου τα
υποδείξετε είμαι υποχρεωμένος/η τόσο εγώ όσο και εκείνος/η στο όνομα του οποίου θα καταρτιστεί το οριστικό συμβόλαιο η
προ συμφωνία και ασχέτως αν τα ίδια ακίνητα μου τα υπόδειξη αργότερα άλλος μεσίτης  να σας καταβάλλουμε αλληλέγγυα και εις ολόκληρων τη ειδικώς
συμφωνηθείσα αμοιβή σας, που ανέρχεται στο ποσό των ως άνω αναγραφόμενων αμοιβών

Ρητά
Συμφωνείται και σας δίνω την υπόσχεση και την δέσμευση μου για την μεσιτική σας αμοιβή σας στην περίπτωση που καταρτιστεί συμβόλαιο
πώλησης του/ων παραπάνω ακινήτου/ων  μέσο της εταιρίας σας, και την θεωρώ δίκαια και εύλογη και δεν έχω καμιά αντίρρηση προς αυτήν.
Η ίδια ως άνω υποχρέωση συμφωνώ ότι με βαρύνει και σε περίπτωση που καταρτισθεί κατά τα ανωτέρω σύμβαση, όχι με εμένα   τον ίδιο ή με τα
πρόσωπα που δήλωσα ότι εκπροσωπώ, αλλά με συμβαλλόμενο οποιονδήποτε οικείο, μέλος της οικογένειάς μου, συνεργάτη, συνέταιρο, υπάλληλο, πελάτη
κλπ εάν προκύψει ότι πληροφορήθηκε για το /τα ακίνητα από εμένα.

Δηλώνω τέλος ότι έχω λάβει γνώση ότι ο εντολοδόχος μου τηρεί βάσει του Ν. 2472/1997 τα προσωπικά μου στοιχεία στο αρχείο του και ότι μπορώ ο ίδιοςνα έχω πρόσβαση σε αυτά σύμφωνα με τον Νόμο.